SM1 Möteshandlingar

Här ligger alla handlingarna inför SM1

Dagordning
Dagordning

Verksamhetsberättelser 2022-2023
Verksamhetsberättelse Sektionen 22-23
Verksamhetsberättelse Styrelsen 22-23
Verksamhetsberättelse Mottagningen 22-23
Verksamhetsberättelse FOGA 22-23
Verksamhetsberättelse Festeriet 22-23
Verksamhetsberättelse Event 22-23

Ekonomisk berättelse 2022-2023
Ekonomisk berättelser Sektionen 22-23
Handlingen innehåller ekonomisk berättelse för Styrelsen, A-bar, Arkipelago, Event, FOGA och Mottagningen

Verksamhets- och Ekonomisk berättelse 2021-2022
Verksamhetsberättelse Sektionen 21-22
Ekonomisk berättelse Styrelsen tabell 21-22
Ekonomisk berättelse Styrelsen 21-22
2021-2022 Bokslut

Verksamhets- och Ekonomisk berättelse 2020-2021
Verksamhetsberättelse Arkipelago 20-21
Ekonomisk berättelse Arkipelago 20-21

Revisionsberättelse
Revisionsberättelse 22-23

Revisionsberättelse 20-21 arkipelago

Verksamhetsplaner 2023-2024
Verksamhetsplan Sektionen 23-24
Verksamhetsplan Styrelsen 23-24
Verksamhetsplan A-Baren 23-24
Verksamhetsplan FOGA 23-24
Verksamhetsplan Mottagningen 23-24
Verksamhetsplan Skalan 23-24
Verksamhetsplan Arkipelago 23-24
Verksamhetsplan Festeriet 23-24

Utlåtanden Valberedningen
Utlåtanden SM1 2023

Propositioner
Uppstart av idrottsnämnd
Revidering rambudget
Bilaga Revidering rambudget

Motioner
Antal ansvariga i utskott och nämnder

Detaljbudget
Detaljbudget 23-24