SM2

Nu drar vårterminen snart igång och det börjar bli dags för ett till sektionsmöte!

Mötet hålls torsdagen den 25 januari vid 17.30 i sal A124. En viktig punkt under det här sektionsmötet kommer vara att välja nya nämndansvariga studenter!

För att söka till någon av de valbara ansvarspositionerna, fyll i det här formuläret innan 15 januari.

Det går även bra att skicka in motioner och interpellationer! En motion är en förfrågan om att ändra något inom våra styrdokument och en interpellation är en fråga som ställs i relation till någon del av styrdokumenten. Mall för motioner finns HÄR, mall för interpellationer finns HÄR, och dessa kan sedan skickas till info@arkitektursektionen.se.

Som alltid serverar vi mat under mötet, se till att reagera på meddelandet som kommer skickas ut på Slack ett par dagar innan för att säkerställa att det finns mat till dig! Är du med på hela mötet kommer du också få ett märke.

VIKTIGT! Om du vill ha yttranderätt vid mötet behöver du vara medlem i sektionen (genom THS). Läs mer om medlemskap här: https://ths.kth.se/sv/membership