SM1

Det är snart dags för det nya verksamhetsårets första SM!

Mötet kommer att hållas onsdagen den 8 november efter skoltid (från omkring 17.30), i en av föreläsningssalarna på A-skolans bottenplan.

Det här mötet ligger fokus på att välja fanbärare, valberedning samt fylla de vakanta poster som inte fylldes under förra SM4. Ansökan eller nominering till befintliga ansvarsposter görs HÄR, och nominering till fanbärare görs HÄR.

Det går även bra att skicka in motioner och interpellationer! En motion är en förfrågan om att ändra något inom våra styrdokument och en interpellation är en fråga som ställs i relation till någon del av styrdokumenten. Mall för motioner finns HÄR, mall för interpellationer finns HÄR, och dessa kan sedan skickas till info@arkitektursektionen.se.

Vi kommer att servera mat under mötet, och är du med hela mötet kommer du också att få ett märke.

VIKTIGT! Om du vill ha yttranderätt vid mötet behöver du vara medlem i sektionen (genom THS). Läs mer om medlemskap här: https://ths.kth.se/sv/membership

Vi ses den 8:e!