Arkitektursektionens styrelse

Ordförande
Vincent Landemoo
ordf@arkitektursektionen.se
Vice Ordförande
Niklas Malmrot
vordf@arkitektursektionen.se
Kassör
Gottfrid Björk
kassor@arkitektursektionen.se
PAS
Alexander Sjölund
knas@arkitektursektionen.se
LAS
Evelyne Åkerlund
las@arkitektursektionen.se

Kommunikatör: info@arkitektursektionense

Sekreterare: sekreterare@arkitektursektionen.se

Mer om posterna..

Ordförande:
Ordförande har huvudansvar för
sektionens verksamhet. Postens ansvars-områden innefattar bland annat att se till att stadgarna följs, kalla till regelbundna styrelsemöten, att samordna
det dagliga arbetet och sektionens
utveckling. Ordförande har kontakt med andra sektions- ordföranden via THS:s ordföranderåd.

Vice ordförande:
Ordförandens högra hand, som hjälper till med samordning och avlastning. Viceordförande jobbar också kontinuerligt med utskotten.

Arbetsuppgifterna varierar lite från år till år och Vice stöttar där det behövs.

Kassör:
Ansvarar för sektionens ekonomi. Lägger budget tillsammans med ordförande och styrelsen, ser till att budget följs samt bokför. Har insikt i sektionens aktiviteter och får en helhetsbild av verksamheten.

Sekreterare:
Tar anteckningar vid styrelsens och megarådets sammanträden.

Kommunikatör:
Är länken mellan styrelsen och medlemmarna. Ansvarar för marknadsföringen, driften av hemsidan, facebooksidan, instagram, appen, anslagstavlan och ser till att det affischeras om evenemang.

Lokalansvarig student (LAS):
Hanterar till viss mån frågor som rör arbetsmiljö och skolans nuvarande och kommande lokaler, men främst angående sektionslokalen, Byggeriet.

Programansvarig student (PAS):
Ser till att studenternas perspektiv tas i beaktning vid beslut som rör utbildningen. Sitter med på många av skolans möten, kollegiedagar osv för att förmedla studenternas vilja, som plockats upp vid tex stormöten och årskursnämnder, men även via representanter i varje årskurs, som utgör en referensgrupp för PAS.