Skyddsombud

Har det hänt något som du skulle vilja rapportera?

På Arkitektursektionen finns det ett skyddsombud med tystnadsplikt som finns där för att hjälpa dig om någonting har hänt.

För att komma i kontakt med skyddsombudet, skicka ett mail till skyddsombud@arkitektursektionen.se.

Årets skyddsombud är Emilia Eckerlid