Skyddsombud

Har det hänt något som du skulle vilja rapportera?

På Arkitektursektionen finns det ett skyddsombud med tystnadsplikt som finns där för att hjälpa dig om någonting har hänt.

För att komma i kontakt med skyddsombudet, skicka ett mail till skyddsombud@arkitektursektionen.se. Du kan också använda den här länken för att komma till ett formulär där du kan rapportera händelsen: länk

Årets skyddsombud är Felicia Larsson.