Excellence 2024

Varje år delas Excellencestipendiet ut till en person som under sin tid på sektionen har utfört framstående insatser inom sektionens verksamhet. Det kan vara till exempel vara styrelsearbete, arbete inom ett utskott, inom en nämnd eller andra former av initiativ på sektionen. 

Excellensstipendiet delas ut av Samhällsbyggnadslänken till A, IsB, S och W. Den som utses till Excellence blir inbjuden till att åka på en studieresa tillsammans med företag i branschen. 

Du som arkitektstudent kan nominera en kandidat som du tycker är värd Excellence. Stipendiet utses av en enväldig jury bestående av: föregående års styrelse, sittande styrelse, en representant från skolkansliet samt en representant från samhällsbyggnadslänken. 

Personen måste studera arkitektur i och ha klarat av kandidaten samt var sektionsmedlem.