Event

Eventutskottet anordnar events och aktiviteter för skolans elever. Ledare för eventutskottet är Carolina Tideman.

event@arkitektursektionen.se