Arkipelago

Arkipelago är Arkitektursektionens näringslivsutskott. Arkipelagos ordförande är Christoffer Baudou.

naringsliv@arkitektursektionen.se