Arkipelago

Arkipelagomässan 2022

 I mer än 70 år har vi hållit fast vid vår övertygelse om att alltid sätta människan och hennes behov i centrum, att skapa arkitektur med en mänsklig dimension och skala. Arkitektur som främjar möten, sociala sammanhang, gemenskap och interaktion mellan människor. 

God arkitektur gör oss lyckliga och välmående, platser attraktiva och företag kreativa. Vi ser till vad arkitekturen gör snarare än vad den är. 

Vi är 70 anställda arkitekter, ingenjörer, planeringsarkitekter, visualiserare och administrativ personal. Företaget ägs av tio medarbetare och vi finns på Linnégatan i Stockholm. Vi är specialiserade på bostäder, kontor och kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt stadsbyggnad och utför projekt i hela landet.

Om utskottet

Arkipelago är Arkitektursektionens näringslivsutskott. De anordnar bland annat årligen en möbelworkshop där deltagare får bygga någon form av möbel som utgår ifrån ett specifikt tema. Handledare hjälper deltagarna under tiden. Det avslutas med vernissage på skolan med omröstning och de vinnande bidragen får ställas ut på Stockholms Möbelmässa i Älvsjö. 

På våren anordnar Arkipelago höjdpunkten på året – sin egna arbetsmarknadsmässa där studenter kan mingla med företag och scouta framtida arbetsplatser. 

Ansvariga för i år är Emilia Eckerlid och Robbin Modigh.

För att komma i kontakt med Arkipelago kan du maila till naringsliv@arkitektursektionen.se

Praktiker och jobbtillfällen