Arkipelago

Arkipelago är Arkitektursektionens näringslivsutskott. Arkipelagos ordförande är Oskar Lidö.

naringsliv@arkitektursektionen.se