Skalan

En tidning för alla arkitektstudenter på KTH! Skalan samlar in bidrag från studenter och ska fungera som en plats för studenterna på arkitektskolan “att uttrycka sin kreativitet, kritik och filosofi”. Ansvarig för Skalan i år är Staffan Eklundh.