Revisorer

Sektionens revisorer har stor kunskap om sektionens stadgar och insikt i dess arbete för att kunna se till att verksamheten sköts enligt praxis och att budget och verksamhetsplan följs. Det finns två revisorer på vår sektion.

Få kontakt med dem via revisorer@arkitektursektionen.se.

Årets revisorer är Cornelia Haag och Pernilla Karlsson (bild nedan).