Arkipelago

Arkipelago är Arkitektursektionens näringslivsutskott. Arkipelagos ordförande är Olle Björkebaum.

naringsliv@arkitektursektionen.se