Hållbarhetsnämnden

Hållbarhet brukar delas upp i tre delar: Social, miljömässig samt ekonomisk. Hållbarhetsnämnden arbetar främst med den miljömässig aspekten där vi exempelvis har hand om återbruken, en plats där man kan lämna och återanvända material. Utöver detta anordnar vi event så som inspirationsföreläsning och diskuterar hållbarhet med både sektionen och skolan.

Hållbarhetsnämndens ordförande väljs vid sektionsmöte och benämns hållbarhetsansvarig student.

Har du förslag på hur sektionen eller skolan kan arbeta med hållbarhetsfrågor? Gå med i nämnden eller hör av dig till hallbarhet@arkitektursektionen.se.

Nuvarande hållbarhetsansvariga student är Ida Björndal (bild nedan).