Sektionsbudget

Här hittar ni sekitonsbudgeten som röstades igenom på budgetmötet 15/10 2020

Sektionsbudget 2020-2021