Internationella nämnden

Denna nämnd jobbar med att förbättra miljön för de internationella studenterna samt ser till att de inkluderas.
Internationellt ansvariga studenten år 2022 är Majd Kajan (se bild nedan).

Mail: internationellstudent@arkitektursektionen.se