Internationella nämnden

Denna nämnd jobbar med att förbättra miljön för de internationella studenterna samt ser till att de inkluderas.
Internationellt ansvariga studenten i år är Daniel Torabi (bild nedan).


Mail: internationellstudent@arkitektursektionen.se