Utskott och nämnder

Utskott

Nämnder

Förtroendevalda

Mer om utskott och nämnder…

På Arkitektursektionen finns det en mängd olika utskott och nämnder som du kan engagera dig i. Vissa engagerar sig om frågor som rör skolmiljön och studierna medan andra finns där för att hjälpa dig uppleva studentlivet. Klicka dig vidare på bilderna ovan för att läsa mer noggrant om varje utskott/nämnd!

Skillnaden på ett utskott och en nämnd är att utskott anordnar olika typer av event medan nämnderna är en del av Studienämnden – vilken försöker att få fram studenternas vilja och åsikter i skolan. Nämderna kan man säga jobbar mer administrativt och har kontinuerliga samtal med skolan, vilket utskotten inte har på samma sätt.