Om Oss

Arkitektursektionen är skapad av arkitekturstudenter, för arkitekturstudenter.

Som en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) har det i över 110 år jobbats för att förbättra allt kring studierna på KTH. Kåren med sektionen finns för att studenter ska få vara med och påverka och ha kul under sin studietid. Det handlar om ett bra välkomnande till skolan, tiden under och emellan studierna och vad som väntar efter examen. Det handlar om att påverka och att kunna göra sig hörd. Det handlar om att låta till synes galna idéer slå rot och bli till verklighet. Det handlar om att träffa nya människor och hitta nya sammanhang, men framförallt, handlar det om att trivas och ha fruktansvärt kul.

Som en ideell förening finns Arkitektursektionen för att optimera allt som är i arkitekturstudenternas intresse – allt från nya utbildningsplaner eller var man kan äta sin matlåda, till hur stor den största festen kan bli eller hur många som vill hänga med på lite innebandy. Det finns inga galna idéer, bara rädslan för att de inte är möjliga. Arkitektursektionen finns till för att hjälpa och förverkliga dessa idéer.

Som en klassisk ideell förening har Arkitektursektionen en styrelse med undergrupper. Detta för att, ibland i och med Sveriges Rikes Lag och diverse regler å KTHs vägnar, lättare kunna driva vidare idéer och förbättringar av olika slag. Detta gäller t.ex. subventionering av pengar, tips om sponsring eller kontakter, diverse tillstånd eller lånande av lokal.
Liksom alla sektioner röstas personer till styrelse- och undergruppsposterna fram varje år. De flesta tillsätts under SM4 (sektionsMöte 4) i slutet av september, men vissa också under vinter- eller vårmötet. Är du intresserad av att vara med på något sätt kan du peta på någon av medlemmarna i skolan, eller maila info@arkitektursektionen.se.

Styrelsen

Styrelsen består av presidiet (Ordförande, Vice ordförande, Kassör) och fyra ledamöter – Lokalansvarig student, Programansvarig student, Kommunikatör och Sekreterare. Vissa år ingår även Ettans post i styrelsen där ettan har möjlighet att göra sin röst hörd.

Megarådet

Megarådet består av styrelsen och alla utskottens ansvariga. De utskott som existerar på skolan idag är Arkipelago (näringslivsutskottet), A-baren, Eventutskottet, Festeriet, FOGA (gasqueutskott), Mottagningen samt Skalan.

Näringslivsansvarig(NAS):
Driver näringslivsgruppen Arkipelago, som varje år arrangerar näringslivsmässan Arkipelago och en rad andra aktiviteter för att skapa ett starkare band mellan studenterna och arbetslivet.

Som NAS har du hand om en undergrupp och leder dem i arbetet under året. Du går på THS näringslivsråd och har kontakt med både företag och skola.

Mail:
naringsliv@arkitektursektionen.se

Mottagningsansvarig(MA):
Som MA styr du undergruppen mottagningen och planerar sommarens kommande mottagning tillsammans med dem. Under året planerar ni, har interna event och har en mer koncentrerar arbetsbörda i augusti månad då de nya studenterna tas emot.

Som MA har du kontinuerlig kontakt med skolan, THS och KTH och går även på THS mottagningsråd samt har samarbeten med andra sektioner.


Mail:
mottagning@arkitektursektionen.se

Barmästare:
Är ansvarig för A-barens verksamhet i samband med vernissager, avslutningar och andra festligheter. Som barmästare ansvarar du för sektionens alkoholtillstånd.

Du ansvarar för att styra din undergrupp och så att utskottet går med vinst. Som barmästare ska du även genomgå det så kallade Krögarprovet.


Mail:
abaren@arkitektursektionen.se

Ansvarig för Eventutskottet:
Som ansvarig för eventutskottet skapar du tillsammans med din undergrupp evenemang för alla arkitektstudenter.

Du styr en undergrupp och har ganska fria tyglar att hitta på olika event som kan tänkas vara av intresse för Arkitektursektionens medlemmar.


Mail:
event@arkitektursektionen.se

Klubbmästare:
Leder baren i Byggeriet, vår fina sektionslokal som vi delar med Ingenjörssektionen Bygg. Här arrangeras pubar med teman och här trillar studenter från alla KTH:s sektioner in.

Som Klubbmästare ansvarar du för att leda din undergrupp och så att utskottet går med vinst. Du går även på THS klubbmästarråd.


Mail:
festeriet@arkitektursektionen.se

Gasqueutskottsansvarig:
Som GAS är du ansvarig för FOGA (Fest och Gasque Arkitektur) vilka anordnar gasquer på arkitektursektionen.

Som GAS ansvarar du för att leda din undergrupp och ser till att utskottet går med vinst.


Mail:
foga@arkitektursektionen.se

Redaktör:
Ansvarig för Skalan, sektionens studenttidning. Skalan tar emot bidrag från studenter och sätter samman till en gemensam tidning, och är tänkt att fungera som ett forum för kreativitet och diskussion.

Mail: skalan@arkitektursektionen.se

Våra nämnder

Studienämnden:
Studienämnden är Arkitektursektionens studiebevakningsorgan och arbetar för att alla arkitektstudenter på KTH ska kunna påverka sin utbildning och ha en så trivsam studiemiljö som möjligt.
Mail: studienamnden@arkitektursektionen.se

Internationella nämnden:
Denna nämnd jobbar med att förbättra miljön för de internationella studenterna samt ser till att de inkluderas.
Mail: internationellstudent@arkitektursektionen.se

JML-nämnden:
Sektionen har en student som är ansvarig för jämställdhet på vår sektion och är en fråga som är oerhört viktig. Arbetsgruppen arbetar för mångfald och jämställdhet mellan både studenter och lärare. 
Mail: jml@arkitektursektionen.se

Hållbarhetsnämnden:
Sektionen arbetar även med hållbarheten på skolan, med frågor som utökad sopsortering och återvinning av brukbart material. 
Mail: hallbarhet@arkitektursektionen.se

Idrottsnämnden:
Idrottsnämnden styr alla idrottsaktiviteter, såsom gemensamma löprundor.
Mail: idrott@arkitektursektionen.se