Om Oss

Arkitektursektionen är skapad av arkitekturstudenter, för arkitekturstudenter.

Som en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) har det i över 100 år jobbats för att förbättra allt kring studierna på KTH. Kåren med sektionen finns för att studenter ska få vara med och påverka och ha kul under sin studietid. Det handlar om ett bra välkomnande till skolan, tiden under och emellan studierna och vad som väntar efter examen. Det handlar om att påverka och att kunna göra sig hörd. Det handlar om att låta till synes galna idéer slå rot och bli till verklighet. Det handlar om att träffa nya människor och hitta nya sammanhang, men framförallt, handlar det om att trivas och ha fruktansvärt kul.

Som en ideell förening finns Arkitektursektionen för att optimera allt som är i arkitekturstudenternas intresse – allt från nya utbildningsplaner eller var man kan äta sin matlåda, till hur stor den största festen kan bli eller hur många som vill hänga med på lite innebandy. Det finns inga galna idéer, bara rädslan för att de inte är möjliga. Arkitektursektionen finns till för att hjälpa och förverkliga dessa idéer.

Som en klassisk ideell förening har Arkitektursektionen en styrelse med undergrupper. Detta för att, ibland i och med Sveriges Rikes Lag och diverse regler å KTHs vägnar, lättare kunna driva vidare idéer och förbättringar av olika slag. Detta gäller t.ex. subventionering av pengar, tips om sponsring eller kontakter, diverse tillstånd eller lånande av lokal.
Liksom alla sektioner röstas personer till styrelse- och undergruppsposterna fram en gång varje år. De flesta tillsätts under det årliga årsmötet i slutet av september, men vissa också under vinter- eller vårmötet. Är du intresserad av att vara med på något sätt kan du peta på någon av medlemmarna i skolan, eller maila styrelsen@arkitektursektionen.se.

Styrelsen 21/22

Ordförande:
Ordförande har huvudansvaret för sektionens verksamhet. Postens ansvarsområden innefattar bland annat att se till att stadgarna följs, kalla till regelbundna styrelsemöten, att samordna det dagliga arbetet och sektionens utveckling. Ordförande har kontakt med andra sektionsordföranden via THS:s ordföranderåd.
Ordförande 21/22 är Julia Nordlöf.
Mail: ordf@arkitektursektionen.se

Vice ordförande:
Ordförandens högra hand, som hjälper till med samordning och avlastning.
Vice ordförande 21/22 är Cornelia Haag.
Mail: vordf@arkitektursektionen.se

Kassör:
Ansvarar för sektionens ekonomi. Lägger budget tillsammans med ordförande och styrelsen, ser till att budget följs samt bokför. Har insikt i sektionens aktiviteter och får en helhetsbild av verksamheten.
Kassör 21/22 är Pernilla Karlsson.
Mail: kassor@arkitektursektionen.se

Sekreterare:
Tar anteckningar vid styrelsens och megarådets sammanträden.
Sekreterare 21/22 är Maria Helgesson.
Mail: sekreterare@arkitektursektionen.se

Kommunikatör:
Är länken mellan styrelsen och medlemmarna. Ansvarar för driften av hemsidan, facebooksidan, instagram, appen, anslagstavlan och ser till att det affischeras om evenemang.
Kommunikatör 21/22 är Emilia Eckerlid.
Mail: info@arkitektursektionen.se

Programansvarig student (PAS):
Ser till att studenternas perspektiv tas i beaktning vid beslut som rör utbildningen. Sitter med på många av skolans möten, kollegiedagar osv för att förmedla studenternas vilja, som plockats upp vid tex stormöten och årskursnämnder, men även via representanter i varje årskurs, som utgör en referensgrupp för PAS.
PAS 21/22 är Alexander Sjölund.
Mail: pas@arkitektursektionen.se

Lokalansvarig student (LAS):
Hanterar till viss mån frågor som rör arbetsmiljö och skolans nuvarande och kommande lokaler, men främst angående sektionslokalen (A7 för tillfället, men också den framtida sektionslokalen, som håller på att förhandlas med KTH och THS).
LAS 21/22 är Markus Clasén.
Mail: las@arkitektursektionen.se

Ettans post:
Representerar årskurs ett i styrelsen och stöttar styrelsemedlemmarna i allehanda ärenden.
Ettans 21/22 är Alexandra Sörman.
Mail: ettans@arkitektursektionen.se

Megarådets medlemmar utöver sektionsstyrelsen

Näringslivsutskottets ordförande:
Driver näringslivsgruppen Arkipelago, som varje år arrangerar näringslivsmässan Arkipelago och en rad andra aktiviteter för att skapa ett starkare band mellan studenterna och arbetslivet.
Näringslivsutskottets ordförande 21/22 är Robbin Modigh tillsammans med Emilia Eckerlid.
Mail: naringsliv@arkitektursektionen.se

Barmästare:
Ansvarar för A-barens verksamhet i samband med vernissager, avslutningar, efterläsningar och andra festiviteter. Söker tillstånd och står i kontakt med KTH och A-skolan.
Barmästare 21/22 är Gustaf Delebeck.
Mail: klubb@arkitektursektionen.se

Klubbmästare:
Leder baren i Byggeriet, vår fina sektionslokal som vi delar med Ingenjörssektionen Bygg. Här arrangeras pubar med teman och här trillar studenter från alla KTH:s sektioner in.
Klubbmästare 21/22 är Niklas Malmrot och Lukas Lindell Welander.
Mail: festeriet@arkitektursektionen.se

Mottagningsansvarig:
Ansvarar för mottagningen och planering av denna under året, i samarbete med mottagningsgruppen. Arrangerar ett fåtal evenemang under året och har en mer koncentrerad aktivitet strax innan och under mottagningsveckorna.
Mottagningsansvarig 21/22 är Lisa Sandblom.
Mail: mottagning@arkitektursektionen.se

Eventutskottets ordförande:
Skapar evenemang för alla arkitektstudenter.
Eventutskottets ordförande 21/22 är Gottfrid Björk.
Mail: event@arkitektursektionen.se

Gasqueutskottet FOGAS ordförande:
Anordnar gasque för studenterna på arkitektursektionen men även i samarbeten med andra sektioner.
FOGA:s ordförande 21/22 är Carolina Tideman tillsammans med Elin Tystrand.

Övriga poster

Revisorer:
Sektionen tillsätter två interna sakrevisorer med stor kunskap om sektionens stadgar och insikt i dess arbete, som kan se till att verksamheten bedrivs enligt praxis och att budget och verksamhetsplanen åtföljs. Revisionsberättelsen granskas sedan av THS externa revisorer.
Revisorer 21/22 är Julia Nordholm och Martin Atala Labbé.
Mail: revisorer@arkitektursektionen.se

JML:
Sektionen har en student som är ansvarig för jämställdhet på vår sektion och är en fråga som är oerhört viktig. Arbetsgruppen arbetar för mångfald och jämställdhet mellan både studenter och lärare. 
JML-ansvarig student 21/22 är Andrea Caceres Ramirez tillsammans med Anna Ljungström Armah.
Mail: jml@arkitektursektionen.se

Hållbarhet:
Sektionen arbetar även med hållbarheten på skolan, med frågor som utökad sopsortering och återvinning av brukbart material. 
Hållbarhetsansvarig student 21/22 är Majd Kajan.
Mail: hallbarhet@arkitektursektionen.se