JML-nämnden

JML står för jämlikhet, mångfald och likabehandling. I studienämnden sitter en person som är ansvarig för de frågor som rör JML och i år har vi två JML-AS (Jämlikhet, mångfald och likabehandlingsAnsvariga studenter). Både THS och KTH tillhandahåller utbildningar, stöd och forum för sektionernas JML-ansvariga så att de har en grund att stå på i sitt arbete. Genom studienämnden har JML-ansvarig en kontakt med skolledningen på Arkitekturskolan. 

JML-nämnden arbetar först och främst med likabehandlingsfrågor men anordnar även event som rör ämnet för Arkitektursektionen. Det kan handla om workshops, föreläsningar eller andra typer av aktiviteter. 

Känner du dig otrygg, har du frågor eller tycker att något gällande JML ska lyftas, tveka inte att maila. på jml@arkitektursektionen.se, eller släng iväg ett meddelande till deras Instagram!

Nuvarande JML-ansvariga är Noel Sjöberg. (Bild nedan)