Utmärkelser och Hedersuppdrag 2023

Fanbärare

Varje år utses en person till Fanbärare och en person till Vice fanbärare. Det är ett hedersuppdrag som personer som gjort ett bra arbete inom sektionen får. Uppdraget innebär att man får den ärofyllda uppgiften att bära sektionens fana vid ceremonier med THS Fanborg. 

Vem tycker du ska bli nästa års fanbärare? Nominera eller sök här

Kamratstipendiet

Kamratstipendiet delas varje år ut av Stiftelsen Tekniska Högskolan i Stockholm och syftar till att uppmärksamma en god kamrat på sektionen. Vi kan välja en till tre personer som vi tycker förtjänar att extra uppmärksammas för sin goda kamratskap, och som får dela på prispotten. För att få stipendiet behöver man vara medlem i sektionen och gå på A-skolan, men man behöver inte ha gjort något extra för sektionens arbete och det går att nominera personer från alla årskurser.  

Så vem tycker du är en god kamrat och förtjänar att hyllas för detta med denna utmärkelse? Nominera här

Excellencestipendiet

Varje år delas Excellencestipendiet ut till en person som under sin tid på sektionen har utfört framstående insatser inom sektionens verksamhet. Det kan vara till exempel vara styrelsearbete, arbete inom ett utskott, inom en nämnd eller andra former av initiativ på sektionen. 

Excellensstipendiet delas ut av Samhällsbyggnadslänken till A, IsB, S och W. Den som utses till Excellence blir inbjuden till att åka på en studieresa tillsammans med företag i branschen. 

Du som arkitektstudent kan nominera en kandidat som du tycker är värd Excellence. Stipendiet utses av en enväldig jury bestående av: föregående års styrelse, sittande styrelse, en representant från skolkansliet samt en representant från samhällsbyggnadslänken. 
Personen måste studera arkitektur och ha klarat av kandidaten samt var sektionsmedlem.

Nominera här