SM2 – Januari

Hej på er!

Verksamhetsårets andra sektionsmöte är på gång och det kommer ske den 18 januari 2023, kl. 17:30, i A124.

Ärenden som kommer tas upp:

  • Ansvarsbefriande av förra årets förtroendevalda
  • Val av en del förtroendepositioner, däribland nämndansvariga, skyddsombud och ordförande
  • Justeringar i stadgarna och reglemente

Även denna gång kommer det bjudas på mat och dryck åt deltagarna och de som deltar på hela mötet får ett speciellt SM märke.

Vill du ändra på något i sektionen? Kanske ställa en fråga? Lämna in en motion eller interpellation via detta formulär. Formuläret är öppet fram till 8.1.2023. Det går också bra att använda dessa mallar för att skicka in motioner och interpellationer, maila dem isåfall till info@arkitektursektionen.se.

Under detta SM kommer en hel del poster att fyllas. För ansökan/nominering till dessa poster, gå in på denna länk.

På SM2 kommer SM behöva gå till val för ordförande och eventuellt vice-ordförande eftersom att nu sittande ordförande Julia kommer åka på utlandsstudier och kommer därmed avgå från sin post. Vice ordförande Vincent kommer axla ordförandens roll från det att hon lämnar för studier fram till val vid SM2. Sittande Vice ordförande kommer söka till ordförande men valet är en demokratisk process där alla sektionsmedlemmar får söka. Om sittande Vice blir vald kommer istället vice ordförandes post stå tom, därmed kommer även ansökan till vice ordförande vara möjlig till SM2. Vi vill bara gynna den demokratiska processen och är därför transparenta med situationen. Hoppas ni söker det blir kul! Här kommer lite om posterna och vad de innebär.

Som ordförande leder man sektionsarbetet och är ytterst ansvarig för sektionens verksamhet. Hen kallar till och håller i styrelseråd en gång i veckan där hen tillsammans med styrelsen jobbar med att skapa förutsättningar för sektionens verksamhet och utveckling, både på kort och lång sikt. Ordförande har ett extra tajt samarbete med vice ordförande och kassör, och har regelbunden avstämning via presidiemöten. Mycket av ordförandets arbete består av att kommunicera med andra sektioner, THS, och skolan och sedan förmedla och fördela arbetet. Ordförande är dessutom med på olika råd och möten där hen träffar bland annat skolan, THS och andra sektioner.

Som vice ordförande bistår man ordförande i hens arbete. Vice, ordförande och kassör samarbetar tajt och ses på presidiemöten där vice ordförande kan sätta sig in i ordförandes och kassörens arbete och därmed ha möjlighet att bistå och hoppa in i ordförandes plats vid behov. Vice ordförande har även mycket kommunikation med utskotten via Megarådet som hen håller i. Där kan vice informera, stämma av och hjälpa utskotten med deras arbete. Vice ordförande är en förhållandevis odefinierad post vilket kan ge utrymme till att engagera sig i olika projekt som sektionen behöver eller finner glädje av.

God jul och gott nytt år!