SM2 – Möteshandligar

Dagordning

Motioner och motionssvar

Tillsättning av Kårfullmäktigeledamöter

Bemärkelser

Propositioner

Justering av Stadgarna

Justeringar av Reglemente

Revidering av Budget

Verksamhetsberättelser 20-21

Arkipelago

Ekonomiska redovisningar 20-21

Arkipelago

Verksamhetsberättelser 21-22

A-baren

Arkipelago

Event

Festeriet

FOGA

Mottagningen

Sektionen

Ekonomiska redovisningar 21-22

Arkipelago

A-baren

Event

Festeriet

Lista på poster och kandidater

Ordförande

  • Vincent Landemoo