Kamratstipendiet 2021

Under Vintermötet 2021 nominerade mötet två kandidater till Kamratstipendiet, som varje år delas ut av Stiftelsen Tekniska Högskolan i Stockholm och syftar till att uppmärksamma en god kamrat på sektionen.  De två kandidaterna hade fått flera nomineringar vardera. Emmy är en riktig vän som alltid ställer upp för frågor och stöd när man behöver det. […]

Excellence 2020

Excellencestipendiet delas varje år ut av Samhällsbyggnadslänken till en person per sektion (A, IsB, S och W) som har gjort framstående insatser inom studentverksamheten och sektionen. Det kan till exempel vara styrelsearbete, arbete inom ett utskott eller andra former av initiativ på sektionen. Alla fyra stipendiater bjuds in att åka på en studieresa tillsammans med […]

Kamratstipendiet

Kamratstipendiet delas varje år ut av Stiftelsen Tekniska Högskolan i Stockholm och syftar till att uppmärksamma en god kamrat på sektionen. Naturligtvis skulle vi vilja ge det till varenda en på vår fina skola men det går dessvärre inte. Det vi kan göra är att ge det till upp till tre personer som får dela […]

Excellence 2019

År 2019 Excellencestipendiet har gått till Julia Nordholm – som redan från början av sin studietid har visat stort intresse, engagemang och ansvarstagande för sektionen. 2019 satt hon som mottagningsansvarig – en post som kräver oerhört mycket av dess innehavare. Hon har visat hur driven hon är både i sitt arbete för sektionen och sina studier. Julia […]

Excellence

Till Excellence Stipendiet ska en arkitektstudent utnämnas som under sin tid på sektionen utfört framstående insatser inom sektionsverksamheten. Detta kan t ex vara styrelsearbete, spexeriidkande, idrott, sångartäfvlan eller något som på annat sätt främjat sektionen. Den som utses till Excellence blir inbjuden till att åka på en studieresa.   Du som arkitektstudent kan nominera en […]