Excellence 2019

År 2019 Excellencestipendiet har gått till Julia Nordholm – som redan från början av sin studietid har visat stort intresse, engagemang och ansvarstagande för sektionen. 2019 satt hon som mottagningsansvarig – en post som kräver oerhört mycket av dess innehavare. Hon har visat hur driven hon är både i sitt arbete för sektionen och sina studier. Julia […]

Excellence

Till Excellence Stipendiet ska en arkitektstudent utnämnas som under sin tid på sektionen utfört framstående insatser inom sektionsverksamheten. Detta kan t ex vara styrelsearbete, spexeriidkande, idrott, sångartäfvlan eller något som på annat sätt främjat sektionen. Den som utses till Excellence blir inbjuden till att åka på en studieresa.   Du som arkitektstudent kan nominera en […]