Excellence 2020

Excellencestipendiet delas varje år ut av Samhällsbyggnadslänken till en person per sektion (A, IsB, S och W) som har gjort framstående insatser inom studentverksamheten och sektionen. Det kan till exempel vara styrelsearbete, arbete inom ett utskott eller andra former av initiativ på sektionen. Alla fyra stipendiater bjuds in att åka på en studieresa tillsammans med företag i branschen.

Den person som har fått Excellencen 2020 är en person som har gjort ett framstående arbete, både som ordförande och vice ordförande, för Arkipelago, sektionens näringslivsutskott.

Stipendiaten har anordnat alltifrån lunchföreläsningar till stora arbetsmarknadsmässor och workshops med vernissage samt utställning på Stockholmsmässan. Han har visat ett stort engagemang för sektionen redan från första dagen på Arkitekturskolan och sätter alltid andra studenter i fokus i sitt arbete.

Under våren 2020 tvingades den årliga arbetsmarknadsmässan stänga igen på grund av Covid-19 men själva arbetet bakom mässan hade redan gjort och var något som stipendiaten hade jobbat med i flera månader – något som inte syns. Han har varit en inspiration för andra och förtjänar att lyftas för det hårda arbete som han har lagt ner under sin tid i sektionen.

Excellence 2020 är Herman Laestander!

Excellence 2020

The Excellence Award is given every year, by Samhällsbyggnadslänken, to one person per chapter (A, IsB, S and W) who has done an outstanding work with student initiatives and committee work at the chapter. The four students are invited to a trip together with companies that are relevant for our chapters.

The person who has received the A chapters Excellence Award 2020 is a person who has done an outstanding work, both as President and Vice President, at Arkipelago, our chapters business committee.

He has arranged everything from lunch seminars, work fairs and workshops with vernissage and later exhibition at the Stockholm Light and Furniture Fair. He has shown great engagement and initiative within the chapter from his very first day and he always puts other students first in his work.

When Covid-19 last spring spread throughout the country the work associated with the work fair 2020 had to come to a halt and eventually had to be shut down. That does not mean that the work behind the fair hadn’t already been done. The Excellence 2020 is a true inspiration for everyone else an deserves to be acknowledged for all the hard work he has done for our chapter.

The Excellence 2020 is Herman Laestander! (Pictured above)