Excellence 2019

År 2019 Excellencestipendiet har gått till Julia Nordholm – som redan från början av sin studietid har visat stort intresse, engagemang och ansvarstagande för sektionen. 2019 satt hon som mottagningsansvarig – en post som kräver oerhört mycket av dess innehavare.

Hon har visat hur driven hon är både i sitt arbete för sektionen och sina studier. Julia har visat stark ledarskapsförmåga, stresstålighet och flexibilitet. Hon tar sig alltid an varje uppgift med ett tålmodigt lugn och stabilitet och tack vare detta har hon fått Excellencestipendiet.