Vår-SM – Budgetrevideringar

I och med året som gått har heller inte de aktiviteter som planerades in inte kunnat genomföras. Detta leder till en stor differens i vår satta budget, vilket kommer att tas upp på vårSM. Här kommer därför en reviderad budget, som mer stämmer överens med de aktiviteter som har eller som kommer att genomföras. Budgetrevidering […]

Vår-SM – Proposition

Styrelsens proposition om ändring i ekonomisk policy. Styrelsen föreslår ändring av den ekonomiska policyn. Förslaget kan du hitta här Styrelsens proposition om stadgeändring. Styrelsen föreslår ändring av stadgarna. Förslaget kan du hitta här. Områden som berörs är följande: ● Korrigeringar Det finns en del förändringar och förtydliganden som behöver göras för att stadgarna ska stämma […]

Vår-SM

Dagordning Det har äntligen blivit dags för A-sektionens vårmöte! Den 18/5 smäller det och en massa smaskiga frågor står på agendan. Dels så kommer ny Ordförande att väljas, ny ansvarig för Arkipelago samt JML-ansvarig student kommer att utses.  Budgetrevidering står även på schemat på denna fullspäckade kväll, som du absolut inte vill missa! Alla deltagare får […]

Vintermöte 2021

Sektionens Vintermöte 2021 kommer att gå av stapeln den 11/2 kl 17:30. Alla deltagare får en värdecheck hos Karma då det sker digitalt och möjligheten att bjuda på mat, som sektionen brukar, inte finns. Excellencen för 2020 kommer att avslöjas, likaså vem/vilka som får Kamratstipendiet. Ny JML-ansvarig student, Hållbarhetsansvarig student samt Barmästare kommer att utses, […]

Dags för Budgetmöte

Ett nytt verksamhets har börjat och därmed är det dags för ett SM, denna gång i budgetmötets tecken, styrelsen kommer presentera ett förslag till budget, det kommer diskuteras och förklaras för att sedan röstas. I vanlig ordning dyker möteshandlingarna upp i detta inlägg 1 vecka innan mötet och sektionen bjuder på mat. Anmäl er antingen […]

HÖSTMÖTE 2020

Den 16 September är det dags, Höstmöte covid-19 edition. Ingen har väl missat vad som pågår i samhället just nu och självklart anpassar vi mötet efter rådande omständigheter. Detta innebär att vi flyttar mötet från den traditionsensliga A108 till Nya matsalen på Nymble, där vi har möjlighet att få in fler medlemmar utan att kompromissa […]

Vintermöte 2020

Kom och ta reda på vad DIN sektion gör för DIG!   Du viste väl att du som sektionsmedlem har rösträtt på mötet! (självklart är även icke-medlemmar välkomna att ta del av mötet)   Se till att infinna dig i A108 vid 17.00 onsdagen 5/2 för att göra din röst hörd och få en inblick […]

Höstmöte 19

Så var det dags igen, denna gången för ett extrainsatta sektionsmöte samt ett ordinarie HÖST-möte dagen inpå! Fokuset på mötet kommer att komma upp under nästkommande vecka, så delta i evenemanget för att ta del av all information som kommer att ramla in. Den 24 September samt den 25 September är dagarna ni som sektionsmedlemmar […]

Vintermöte 18

  Så var det dags igen! Den 31 januari är den dagen ni som sektionsmedlemmar (THS-medlemmar) har chansen att vara med och påverka det kommande året på arkitektursektionen – det är dags för vintermötet 2019!! NÄR: torsdag 31e januari kl 12:00 VAR: sal A123 VARFÖR: gör DIN röst hörd (eller bara vara med och äta […]