Vintermöte 2021

Sektionens Vintermöte 2021 kommer att gå av stapeln den 11/2 kl 17:30.

Alla deltagare får en värdecheck hos Karma då det sker digitalt och möjligheten att bjuda på mat, som sektionen brukar, inte finns.

Excellencen för 2020 kommer att avslöjas, likaså vem/vilka som får Kamratstipendiet. Ny JML-ansvarig student, Hållbarhetsansvarig student samt Barmästare kommer att utses, även sektionens fanbärare. Slutligen kommer vi också att rösta fram sektionens tygkasse.

Be there or be square!

Zoomlänk till mötet

Dagordning

Proposition 1 – Uppdatering av Sektionens verksamhetsår

Proposition 2 – Uppdatering av Sektionsstyrelseposternas arbetsbeskrivningar

Proposition 3 – Uppdatering av Policydokument för representation

Proposition 4 – Uppdatering av Policy för kommunikation

Verksamhetsberättelse Hållbarhetsansvarig student

Verksamhetsberättelse JML-ansvarig student

Verksamhetsberättelse A-baren

Årsredovisning A-baren

Valberedningens kandidaturlista