VårSM

Det är dags för VårSM, som kommer att gå av stapeln den 12/5.

På agendan står bland annat ny ordförande i Arkipelago, valberedning och rambudget för nästa år. 


Vi kommer även att gå igenom en hel del revideringar av våra styrdokument och för att göra sektionsmötet så lätt och smidigt som möjligt kommer ett medlemsmöte att hållas en vecka innan SM (5/5) för att ge er en chans att komma med frågor, invändningar eller medhåll. 

Alla närvarande kommer att bjudas på mat! 

Ansökan till Näringslivsansvarig (ordförande Arkipelago)

Ansökan till valberedning

Ansökan till valberedning 6 månader

Dagordning

Sektionsbudget 22-23 (rambudget för nästa år)

Revidering I budget 21-22

Föreslagna ändringar stadgar

Stadgar med ändringar

Arkitektursektionens reglemente

Styrelsens proposition om ändring av stadgar