Anmälan schemafel

Skolan har tillsammans med Studienämnden tagit fram ett par nya riktlinjer angående huruvida schemat ska redovisas. För att dessa regler ska upprätthållas ordentligt behöver vi er hjälp!Anmäl schemafel eller oförberedda schemaändringar genom att besvara vår enkät.

Du kan läsa mer om de nya riktlinjerna på dokumentet under. En fördjupad version finner du både i formuläret och I detta dokument.