SÖKES: JML-ansvarig student

Under Vintermötet 2021 brukar en ny JML-ansvarig student väljas in.

Till denna viktiga post fanns det ingen kandidat och vi är nu på jakt efter någon som vill jobba med dessa viktiga frågor.

Vill du stå upp för jämställdhet, inkludering och likabehandling? Ser du att sektionen kan förbättras på något sätt inom dessa frågor?

Sök till JML-ansvarig!

Kontakta styrelsen om du är intresserad!

styrelsen@arkitektursektionen.se

We are looking for you!

During the Winter meeting a new Equality Student usually is elected but this year we had no candidate. We are now searching for someone who would like to work with these important questions.

Do you want to work with equality, inclusion and equal treatment? Do you see that our chapter could be improved in any way, regarding these matters?

Join the Equality Committee as our new Equality Student!

Please contact the chapter’s board if you are interested.

Styrelsen@arkitektursektionen.se