Sektionens Årsmöte 2021

Dagordning

Motion 1, samt proposition 1 och 2

Motion om namn på ”Utskottet vars uppgift är att hålla i sittningar och gasquer på sektionen”

Styrelsens proposition om namn på ”Utskottet vars uppgift är att hålla i sittningar och gasquer på sektionen”

Styrelsens proposition om “Utskottet vars uppgift är att hålla i sittningar och gasquer på sektionen.

Proposition 3

Styrelsens proposition, ändrade stadgar

Proposition 4 – policydokument 1.8.4 samt 1.8.7

Styrelsens proposition, ändring i policydokument 1.8.4 samt 1.8.7.

Kandidaturlista