Resultat HöstSM (SM4)

Resultaten av samtliga val under 21/9-22

Styrelsen

Ordförande: Julia Nordholm

Vice Ordförande: Vincent Landemoo

Kassör: Gottfrid Björk

KNAS (kommitté- och nämndansvarig student): Alexander Sjölund

Kommunikatör: Linn Nyholm

Sekreterare: Lisa Sandblom

Lokalansvarig student: Evelyne Åkerlund

Ansvariga över utskott:

Ansvarig Arkipelago: Vakant – bordlagd till nästa möte

Barmästare A-baren: Emil Bergman och Miranda Lishajko

Ansvarig Eventutskottet: Sofia Salomonsson

Klubbmästare Festeriet: Ester Lindstedt Hidiri och Felicia Larsson

Gasqueansvarig student, FOGA: Linda Forsell

Mottagningsansvarig student: Staffan Eklundh

Ekonomiansvariga för utskott:

Arkipelago: Vakant – bordlagd till nästa möte

A-baren: Fanny Cullberg

Eventutskottet: Vakant – bordlagd till nästa möte

Festeriet: Leo Julin

FOGA: Vakant – bordlagd till nästa möte

Mottagningen: Linn Nyholm

Nämndansvariga studenter:

Hållbarhetsnämndsansvarig student: Jens Kjellin

JML-nämndsansvarig student: Andrea Caceres Ramirez

Internationellt ansvarig student: Vakant – bordlagd till nästa möte

Studienämndsansvarig student: Johanna Pettersson Björnberg

Övriga förtroendevalda:

Revisorer: Pernilla Karlsson och Vendela Folke

Skyddsombud: Emilia Eckerlid

Valberedning 1 år: Mira Lehto och Alexander Sjölund

Valberedning fyllnadsval 1/2 år: Lukas Lindell Welander och Leo Julin

Motionen “Ta tillbaka Megarådet” röstades igenom med väl över två tredjedelar bifall.

Propositionen “Ändring i stadgar” röstades också igenom.

Läs hela protokollet här