Höst-SM

Välkommen tillbaka alla studenter efter sommarledigheterna. Med det är det också dags för Arkitektursektionens första sektionsmöte – Höst-SM 2022. 

Mötet kommer att hållas i A108 onsdagen den 21/9 samt torsdagen den 22/9 och alla närvarande kommer att bjudas på mat.

Svara på evenemanget för att säkra din plats.

Ovvar kommer att säljas på plats för alla ovvelösa medlemmar som kommer!


Dagordning

Motion “Ta tillbaka Megarådet”

Styrelsens svar till motion “Ta tillbaka Megarådet”

Styrelsens proposition av ändringar i stadgar

Kandidatlistan till poster