Fanbärare 2021

Under Vintermötet 2021 utsågs årets Fanbärare. Att vara Fanbärare är ett hedersuppdrag som ges till någon i sektionen som gjort ett bra arbete inom sektionen. Som Fanbärare har man den ärofyllda uppgiften att bära sektionens fana vid högtidliga ceremonier med THS Fanborg.

Detta uppdrag har i år givits till Pernilla Karlsson och uppdraget som Vice fanbärare har givits till Julia Nordlöf.

Fanbärare 2021 Pernilla Karlsson
Vice Fanbärare 2021 Julia Nordlöf

Honorary Flag Bearer

During our chapter’s Winter meeting 2021 this year’s Honorary Flag Bearers were chosen. To be the Honorary Flag Bearer is a task that is given to a member of the chapter that has done exceptional work within the chapter. As Honorary Flag Bearer you are in charge of carrying our chapter’s flag at formal ceremonies with the other Flag Bearers at THS.

This year this honourable task has been given to Pernilla Karlsson and as Vice Honorary Flag Bearer Julia Nordlöf.