Diskussionsunderlag till medlemsmöte om styrdokument

Sektionens styrdokumentskomitteé har jobbat för framtagande av nya styrdokument för sektionen. Dessa kommer diskuteras på medlemsmötet i A108 torsdagen 5 maj 17.30. Under detta möte är alla medlemmar välkomna att lyfta tankar och åsikter för fortsatt bearbetning av dokumenten inför Vårmötet 12 maj 17.30, även det i A108
Bifogat finnes förslag på reviderade stadgar samt nytt reglemente.
Sektionen bjuder på mat under mötet.