Om oss

SEKTIONSSTYRELSEN

 

ORDFÖRANDE

Har huvudansvaret för all sektionsverksamhet. Ser till att allt flyter på, bedrivs enligt stadgarna och samordnar organisationens dagliga arbete och utveckling. Sitter med i skolans ledningsgrupp och Strategiska råd, samt har kontakt med THS Centralt via Ordföranderådet, som sammanträder med jämna mellanrum.

Ordförande 16/17 är Emil Sabel mail: ordf@arkitektursektionen.se

 

VICE ORDFÖRANDE

Ordförandens högra hand, som hjälper till med samordning och avlastning.

Vice ordförande 16/17 har ännu inte tillsatts

 

SEKRETERARE

För protokoll på sektionsmöten och styrelsemöten, samt kallar till styrelsemöten och ordnar dagordning mm.

Sekreterare 16/17 är Axel Stenund mail: sekr@arkitektursektionen.se

 

KASSÖR

Ansvarar för sektionens ekonomi. Lägger budget tillsammans med ordförande och styrelsen, ser till att budget följs samt bokför. Har insikt i sektionens aktiviteter och får en helhetsbild av verksamheten.

Kassör 16/17 är Mark Seaes mail: kassor@arkitektursektionen.se

 

KOMMUNIKATÖR

Ansvarar för driften av hemsidan, funktionsmailen, anslagstavlan och ser till att det affischeras om evenemang. Sitter med i skolans info/PR-grupp.

Info pr-ansvarig 16/17 är Linnea Thörne mail: info@arkitektursektionen.se

 

ETTANS POST

En student från åk 1, som ser till att ettornas erfarenheter och åsikter plockas upp. Samarbetar med PAS för att skapa en så bra skolmiljö som möjligt, och tar ettans situation i särskilt beaktande.

Ettans post 16/17 är Jim Andersson mail: ettan@arkitektursektionen.se

 

PROGRAMANSVARIG STUDENT (PAS)

Ser till att studenternas perspektiv tas i beaktning vid beslut som rör utbildningen. Sitter med på många av skolans möten, kollegiedagar osv för att förmedla studenternas vilja, som plockats upp vid tex stormöten och årskursnämnder, men även via representanter i varje årskurs, som utgör en referensgrupp för PAS.

PAS 16/17 är Linda Östrand mail: pas@arkitektursektionen.se

 

LOKALANSVARIG STUDENT (PAS)

Hanterar till viss mån frågor som rör arbetsmiljö och skolans nuvarande och kommande lokaler, men främst angående sektionslokalen (A7 för tillfället, men också den framtida sektionslokalen, som håller på att förhandlas med KTH och THS).

LAS 16/17 är Alexander Hallberg mail: las@arkitektursektionen.se

 

NÄRINGSLIVSORDFÖRANDE

Driver Näringslivsgruppen, som varje år arrangerar näringslivsmässan Arkipelago och en rad andra aktiviteter för att skapa ett starkare band mellan studenterna och arbetslivet.

Näringslivsordförande 17/18 är Christoffer Baudou mail: naringsliv@arkitektursektionen.se

BARANSVARIG

Ansvarar för sektionens barverksamhet i samband med vernissager, avslutningar, efterläsningar och andra festiviteter. Söker tillstånd och står i kontakt med KTH och A-skolan.

Baransvarig 2017 är Isabelle Sahba mail: klubb@arkitektursektionen.se

 

MOTTAGNINGSANSVARIG

Ansvarar för mottagningen och planering av denna under året, i samarbete med mottagningsgruppen. Arrangerar ett fåtal evenemang under året och har en mer koncentrerad aktivitet strax innan och under mottagningsveckorna.

Mottagningsansvarig 16/17 är Ella Engström & Amalia Berglöf mail: mottagning@arkitektursektionen.se

 

ÖVRIGA POSTER

FANBÄRARE

Detta hedersuppdrag ges till en person som varit sektionen till extra hjälp och glädje, som får bära vår fana och representera sektionen vid ceremoniella och högtidliga tillfällen, som nobelmiddagen och diplomeringar.

Fanbärare 2017 har är Ella Engström

REVISORER

Sektionen tillsätter två interna sakrevisorer med stor kunskap om sektionens stadgar och insikt i dess arbete, som kan se till att verksamheten bedrivs enligt praxis och att budget och verksamhetsplanen åtföljs. Revisionsberättelsen granskas sedan av THS externa revisorer.

Ellen Forsskåhl & Jakob Hördegård mail: revisorer@arkitektursektionen.se

 

 

MATERIALFÖRMEDLINGEN:

Sektionsmötet tillsätter en ekonomiskt ansvarig för materailförmedlingen, som ansvarar för driften (beställningar, personal etc), som dock inte har en styrelsepost.

Materialansvarig 16/17 har ännu inte tillsatts

Att vara och att vilja

Arkitektursektionen är skapad av arkitekturstudenter, för arkitekturstudenter. Som en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) har det i över 100 år jobbats för att förbättra allt kring studierna på KTH. Kåren med sektionen finns för at studenter ska få vara med och påverka och ha kul under sin studietid. Det handlar om ett bra välkomnande till skolan, tiden under och emellan studierna och vad som väntar efter examen. Det handlar om att påverka och att kunna göra sig hörd. Det handlar om att låta till synes galna idéer slå rot och bli till verklighet. Det handlar om att träffa nya människor och hitta nya sammanhang, men framförallt, handlar det om att trivas och ha fruktansvärt kul.

Som en ideell förening finns Arkitektursektionen för att optimera allt som är i arkitekturstudenternas intresse – allt från  nya utbildningsplaner eller var man kan äta sin matlåda, till hur stor den största festen kan bli eller hur många som vill hänga med på lite innebandy. Det finns inga galna idéer, bara rädslan för att de inte är möjliga. Arkitektursektionen finns till för att hjälpa och förverkliga dessa idéer.

Rent praktiskt

Som en klassisk ideell förening har Arkitektursektionen en styrelse med undergrupper. Detta för att, ibland i och med Sveriges Rikes Lag och diverse regler å KTHs vägnar, lättare kunna driva vidare idéer och förbättringar av olika slag. Detta gäller t.ex. subventionering av pengar, tips om sponsring eller kontakter, diverse tillstånd eller lånande av lokal.

Liksom alla sektioner röstas personer till styrelse- och undergruppsposterna fram en gång varje år. De flesta tillsätts under det årliga årsmötet i slutet av september, men vissa också under vinter- eller vårmötet. Är du intresserad av att vara med på något sätt kan du peta på någon av medlemmarna i skolan, eller maila styrelsen@arkitektursektionen.se

Hur blir man medlem i arkitektursektionen?

Varför bli medlem i arkitektursektionen?

Genom att bli medlem i sektionen så stödjer du oss i vårt arbete att förbättra vår skolsituation. Vi finns till för att framföra elevernas åsikt gentemot skolledningen och i ditt medlemskap tar våra åsikter kraft. Det finns också en del förmåner med att vara medlem, bland annat lägre pris i materialförmedlingen, tillgång till SSSBs bostadskö samt vissa rabatter i cafét.

Medlemskap i arkitektursektionen blir du genom att betala kåravgiften. Det gör du på THS hemsida eller direkt i kårexpeditionen i kårhuset Nymble.