Vintermöte 2020

Kom och ta reda på vad DIN sektion gör för DIG!
 
Du viste väl att du som sektionsmedlem har rösträtt på mötet! (självklart är även icke-medlemmar välkomna att ta del av mötet)
 
Se till att infinna dig i A108 vid 17.00 onsdagen 5/2 för att göra din röst hörd och få en inblick i sektionsarbetet (och ta del av maten sektionen bjuder på)
 
Nedan följer dagordningen, läs gärna genom för att se vilka punkter som kommer behandlas under mötet
 
Motionsstopp samt sista nominering  var 12.00 tisdagen 28:e Januari 2020.