Barmästare 2021

Under Vintermötet 2021 valdes en ny Barmästare till A-baren. A-baren brukar vanligtvis hålla bar i skolans entréplan en gång i månaden, där man kan ta en afterschool-drink och mingla med de andra årskurserna.

Valberedningen valde att nominera Gustaf Delebeck som tidigare har suttit på posten som Barmästare under 2020. Förut har Gustaf delat på posten men valdes nu in som ensam Barmästare. Med sin erfarenhet och sitt engagemang är Gustaf definitivt rätt person på posten!

Gustaf Delebeck, Barmästare 2021

Bar master 2021

During our Winter meeting 2021 a new Bar master was elected for A-baren. A-baren is usually held once a month in the entrance hall of our school, where you, after your studies can go and enjoy an afterschool drink.

The Election committee nominated Gustaf Delebeck as our new Bar master, who has had the role of Bar master before during 2020. Before he has shared the post but was now elected as single Bar master. With his experience and his involvement is Gustaf definitely the right person for the job!

(pictured above)