Om Oss

Arkitektursektionen är skapad av arkitekturstudenter, för arkitekturstudenter. Som en del av Tekniska Högskolans Studentkår (THS) har det i över 100 år jobbats för att förbättra allt kring studierna på KTH. Kåren med sektionen finns för att studenter ska få vara med och påverka och ha kul under sin studietid. Det handlar om ett bra välkomnande till skolan, tiden under och emellan studierna och vad som väntar efter examen. Det handlar om att påverka och att kunna göra sig hörd. Det handlar om att låta till synes galna idéer slå rot och bli till verklighet. Det handlar om att träffa nya människor och hitta nya sammanhang, men framförallt, handlar det om att trivas och ha fruktansvärt kul.
Som en ideell förening finns Arkitektursektionen för att optimera allt som är i arkitekturstudenternas intresse – allt från nya utbildningsplaner eller var man kan äta sin matlåda, till hur stor den största festen kan bli eller hur många som vill hänga med på lite innebandy. Det finns inga galna idéer, bara rädslan för att de inte är möjliga. Arkitektursektionen finns till för att hjälpa och förverkliga dessa idéer.

Som en klassisk ideell förening har Arkitektursektionen en styrelse med undergrupper. Detta för att, ibland i och med Sveriges Rikes Lag och diverse regler å KTHs vägnar, lättare kunna driva vidare idéer och förbättringar av olika slag. Detta gäller t.ex. subventionering av pengar, tips om sponsring eller kontakter, diverse tillstånd eller lånande av lokal.
Liksom alla sektioner röstas personer till styrelse- och undergruppsposterna fram en gång varje år. De flesta tillsätts under det årliga årsmötet i slutet av september, men vissa också under vinter- eller vårmötet. Är du intresserad av att vara med på något sätt kan du peta på någon av medlemmarna i skolan, eller maila styrelsen@arkitektursektionen.se

SEKTIONSSTYRELSEN

Ordförande:
Ordförande har huvudansvaret för sektionens verksamhet. Postens ansvarsområden innefattar bland annat att se till att stadgarna följs, kalla till regelbundna styrelsemöten, att samordna det dagliga arbetet och sektionens utveckling. Ordförande har kontakt med andra sektionsordföranden via THS:s ordföranderåd.
Ordförande 18/19 är Jenny Edsvik. Mail: ordf@arkitektursektionen.se

Vice ordförande:
Ordförandens högra hand, som hjälper till med samordning och avlastning.
Vice ordförande 18/19 är Selma Elhachimi. Mail: vordf@arkitektursektionen.se

Sekreterare:
För protokoll på sektionsmöten och styrelsemöten, samt kallar till styrelsemöten och ordnar dagordning mm.
Sekreterare 18/19 är Tilda Herrlin. Mail: sekr@arkitektursektionen.se

Kassör:
Ansvarar för sektionens ekonomi. Lägger budget tillsammans med ordförande och styrelsen, ser till att budget följs samt bokför. Har insikt i sektionens aktiviteter och får en helhetsbild av verksamheten.
Kassör 18/19 är Axel Gustafsson. Mail: kassor@arkitektursektionen.se

Kommunikatör:
Ansvarar för driften av hemsidan, facebooksidan, instagram, appen, anslagstavlan och ser till att det affischeras om evenemang.
Kommunikatör 18/19 är Frida Grönberg. Mail: info@arkitektursektionen.se

Programansvarig student (PAS):
Ser till att studenternas perspektiv tas i beaktning vid beslut som rör utbildningen. Sitter med på många av skolans möten, kollegiedagar osv för att förmedla studenternas vilja, som plockats upp vid tex stormöten och årskursnämnder, men även via representanter i varje årskurs, som utgör en referensgrupp för PAS.
PAS 18/19 är Per Åström. Mail: pas@arkitektursektionen.se

Lokalansvarig student (LAS):
Hanterar till viss mån frågor som rör arbetsmiljö och skolans nuvarande och kommande lokaler, men främst angående sektionslokalen (A7 för tillfället, men också den framtida sektionslokalen, som håller på att förhandlas med KTH och THS).
LAS 18/19 är Agnes Eklund. Mail: las@arkitektursektionen.se

Näringslivsordförande:
Driver näringslivsgruppen Arkipelago, som varje år arrangerar näringslivsmässan Arkipelago och en rad andra aktiviteter för att skapa ett starkare band mellan studenterna och arbetslivet.
Näringslivsordförande 18/19 är Oskar Lidö. Mail: naringsliv@arkitektursektionen.se

Klubbmästare:
Ansvarar för A-barens verksamhet i samband med vernissager, avslutningar, efterläsningar och andra festiviteter. Söker tillstånd och står i kontakt med KTH och A-skolan.
Baransvarig 18/19 är Felix Wahlgren. Mail: klubb@arkitektursektionen.se

Festmästare:
Leder baren i Byggeriet, vår fina sektionslokal som vi delar med Ingenjörssektionen Bygg. Här arrangeras pubar med teman och här trillar studenter från alla KTH:s sektioner in.
Festmästare 18/19 är Klara Kindal, Nora Lindskog Ohlson. Mail: festeriet@arkitektursektionen.se

Mottagningsansvarig:
Ansvarar för mottagningen och planering av denna under året, i samarbete med mottagningsgruppen. Arrangerar ett fåtal evenemang under året och har en mer koncentrerad aktivitet strax innan och under mottagningsveckorna.
Mottagningsansvarig 18/19 är Vendela Folke, Julia Nordholm och Markus Clasen. Mail: mottagning@arkitektursektionen.se

Övriga poster

Revisorer:
Sektionen tillsätter två interna sakrevisorer med stor kunskap om sektionens stadgar och insikt i dess arbete, som kan se till att verksamheten bedrivs enligt praxis och att budget och verksamhetsplanen åtföljs. Revisionsberättelsen granskas sedan av THS externa revisorer.
Revisorer 18/19 är Fredrik Karlsson och Einar Palmberg Strengbom