Styrdokumentskommittén

Vill du vara med och skriva om sektionens styrande dokument, se hit!

Kommitténs mål är att skriva om och skapa styrdokument som håller under en lång tid och som är mer anpassad till den större organisation som håller på att bildas. Kommittén bör även se över och dela upp informationen mellan olika typer av dokument så ex. Stadgar, reglemente, policy och praxis.

Exempel på vad som ska göras: Revidera stadgar, skriva nya ekonomisk policy och skriva praxis för möten, löpande verksamhet, valberedning mm. Hör av dig till Cornelia Haag på Slack eller via mail till vordf@arkitektursektionen.se