Excellencestipendiet 2021

Till Excellence Stipendiet ska en arkitektstudent utnämnas som under sin tid på sektionen utfört framstående insatser inom sektionsverksamheten.

Detta kan t ex vara styrelsearbete, spexeriidkande, idrott, sångartäfvlan eller något som på annat sätt främjat sektionen. Den som utses till Excellence blir inbjuden till att åka på en studieresa.

Du som arkitektstudent kan nominera en kandidat som du tycker är värd Excellence. Stipendiet utses av en enväldig jury bestående av: föregående års styrelse, sittande styrelse, en representant från skolkansliet samt en representant från Samhällsbyggnadslänken.

OBS! Den nominerade måste studera arkitektur, ha klarat av kandidaten samt vara sektionsmedlem.

Följ denna länk för att nominera!