Studienämnden

Studienämnden är Arkitektursektionens studiebevakningsorgan och arbetar för att alla arkitektstudenter på KTH ska kunna påverka sin utbildning och ha en så trivsam studiemiljö som möjligt. Detta görs bland annat genom att aktivt ha dialog med studenter, skolan och THS samt genomföra opinionsundersökningar och workshops. Frågor de jobbat med tidigare har handlat om allt från bättre framförhållning med schema och öppettider i A-huset till mer förvaring och grönt på ritsal.

Aktiva medlemmar i studienämnden träffas varannan till var tredje vecka för att under en lunch diskutera, lyssna och ta in åsikter om utbildning och studiemiljö. Här bestämmer de vad vi studenter själva kan göra och vad vi vill föra fram till skolan.

Finns det något du vill förbättra på ritsal och i A-huset? Tveka inte att höra av dig till Studienämnden! Du når dem på mail – studienamnden@arkitektursektionen.se och på instagram – @studienamnden.

Du kanske känner igen deras passare-märke (bild nedan)? I slutet av varje termin genomför de en studiebevakningsenkät där varje deltagare får ett märke som belöning. Håll utkik på Instagram eller på skolans väggar efter enkät-postern!

Årets studienämndsansvariga student (SNAS) är Alexander Sjölund (bild nedan).

Passarmärket