Eventutskottet

Eventutskottets uppgift är att anordna aktiviteter och event som bidrar till gemenskapen inom Arkitektursektionen. Det kan vara litet som stort. Från filmvisning, spelkväll eller vinprovning till bastu- eller sykvällar (rekommenderas inte att kombinera), det är bara fantasin som sätter gränser för vad Event kan göra! I Eventutskottet kommer man var en del i att stärka gemenskapen på Arkitektutbildningen och göra den tid som man pluggar på KTH så rolig som man bara kan. 

Om du vill komma i kontakt med event kan du maila till event@arkitektursektionen.se

Årets Eventansvariga är Gottfrid Björk. (bild nedan)

Event Group

The Event Group’s main task is to host activities and events that contributes to the community and good spirit within the A Chapter. It can be small or it can be big! Anything from movie screening, game nights, wine tasting, sauna or sewing nights (not recommended to combine the last two), it’s just the imagination that sets the boundaries for what the Even Group can do! As an ’Eventer’ you encourage people to get to know other people at the chapter and make the time at KTH the best you could possibly get.

Do you want to get in contact with the Event Group? Please email event@arkitektursektionen.se

Head of Event Group this year is Gottfrid Björk. (pictured below)