JML-rådet

JML står för jämlikhet, mångfald och likabehandling. I studienämnden sitter en person som är ansvarig för de frågor som rör JML. Både THS och KTH tillhandahåller utbildningar, stöd och forum för sektionernas JML-ansvariga så att de har en grund att stå på i sitt arbete. Genom studienämnden har JML-ansvarig en kontakt med skolledningen på Arkitekturskolan. 

Just nu är vi på jakt efter någon som jobba med dessa viktiga frågor. Är du intresserad? Kontakta styrelsen!

 

Känner du dig otrygg, har du frågor eller tycker att något gällande JML ska lyftas, tveka inte att maila! 

jml@arkitektursektionen.se