Stadgar och policys

Stadgar Arkitektursektionen (uppdaterade februari 2023) Reglemente Arkitektursektionen (uppdaterade maj 2023) Policys (Uppdaterade april 2023) 1.8.1 Ansvarsposternas arbetsbeskrivningar 1.8.2 Utskottens och nämndernas arbetsbeskrivningar 1.8.3 Policy för … Fortsätt läsa Stadgar och policys