Ovven is here

Ovven har äntligen kommit och styrelsen håller just i detta nu på att utforma en plan för att kunna hålla i en utlämning av ovvarna på ett sätt som är säkert och som går i linje med sektionens nuvarande Corona-policy. Info om det kommer att komma senare i vår. The ovve has finally arrived and […]

Sök till C-phadder!

Vill du bli phadder och vara med att göra mottagningen 2021 till den bästa hittills! Mottagningen är bland det häftigaste och största som händer under studentåret och nu har du chansen att bli en del av den. Som phadder får du:  – uppleva arkitekturmottagningen bakom kulisserna.  – vara en del av att välkomna de nya […]

SÖKES: JML-ansvarig student

Under Vintermötet 2021 brukar en ny JML-ansvarig student väljas in. Till denna viktiga post fanns det ingen kandidat och vi är nu på jakt efter någon som vill jobba med dessa viktiga frågor. Vill du stå upp för jämställdhet, inkludering och likabehandling? Ser du att sektionen kan förbättras på något sätt inom dessa frågor? Sök […]

Hållbarhet 2021

Under Vintermötet 2021 valdes den Hållbarhetsansvariga studenten. Denne student arbetar för att förbättra sektionens hållbarhetsarbete och för att påverka skolans hållbarhetsarbete. Man får jobba med valfria frågor som berör klimatpåverkan och hållbarhet, med stöd från styrelsen. Valberedningen valde att nominera tidigare Hållbarhetsansvarig student Emelie Bry Berg, som har ett stort engagemang och tidigare erfarenhet av […]

Barmästare 2021

Under Vintermötet 2021 valdes en ny Barmästare till A-baren. A-baren brukar vanligtvis hålla bar i skolans entréplan en gång i månaden, där man kan ta en afterschool-drink och mingla med de andra årskurserna. Valberedningen valde att nominera Gustaf Delebeck som tidigare har suttit på posten som Barmästare under 2020. Förut har Gustaf delat på posten […]

Kamratstipendiet 2021

Under Vintermötet 2021 nominerade mötet två kandidater till Kamratstipendiet, som varje år delas ut av Stiftelsen Tekniska Högskolan i Stockholm och syftar till att uppmärksamma en god kamrat på sektionen.  De två kandidaterna hade fått flera nomineringar vardera. Emmy är en riktig vän som alltid ställer upp för frågor och stöd när man behöver det. […]

Fanbärare 2021

Under Vintermötet 2021 utsågs årets Fanbärare. Att vara Fanbärare är ett hedersuppdrag som ges till någon i sektionen som gjort ett bra arbete inom sektionen. Som Fanbärare har man den ärofyllda uppgiften att bära sektionens fana vid högtidliga ceremonier med THS Fanborg. Detta uppdrag har i år givits till Pernilla Karlsson och uppdraget som Vice […]