Valberedningen

Valberedningen ansvarar för att nominera kandidater till olika poster under Sektionsmötena. Som valberedare skapar man nomineringsformulär, ansvarar för intervjuer av kandidater samt sammanställer en kandidatlista inför sektionsmötet.

Under själva mötet har man ansvar för att framföra motiveringen till kandidaterna som nomineras av valberedningen och som har möjlighet att väljas till en post inom sektionen.

Valberedningen 2021-2022 är Ahmad Akbari och Sofia Salomonsson. Vill du komma i kontakt?

valberedning@arkitektursektionen.se

De poster som valberedningen söker just för tillfället är

Friskvårdsansvarig

Poster på sektionen

Styrelsen
(Ordförande, kassör, vice ordförande, sekreterare, kommunikatör, PAS, LAS, Ettans post)

Friskvårdsansvarig

JML-ansvarig student

Hållbarhetsansvarig student

Barmästare

Eventansvarig

Klubbmästare

Mottagningsansvarig

Näringslivsansvarig

JML-ansvarig student