A-styrelsen

STYRELSEN 21/22

Ordförande:
Ordförande har huvudansvaret för sektionens verksamhet. Postens ansvarsområden innefattar bland annat att se till att stadgarna följs, kalla till regelbundna styrelsemöten, att samordna det dagliga arbetet och sektionens utveckling. Ordförande har kontakt med andra sektionsordföranden via THS:s ordföranderåd.
Ordförande 21/22 är Julia Nordlöf.
Mail: ordf@arkitektursektionen.se

Vice ordförande:
Ordförandens högra hand, som hjälper till med samordning och avlastning.
Vice ordförande 21/22 Cornelia Haag.
Mail: vordf@arkitektursektionen.se

Kassör:
Ansvarar för sektionens ekonomi. Lägger budget tillsammans med ordförande och styrelsen, ser till att budget följs samt bokför. Har insikt i sektionens aktiviteter och får en helhetsbild av verksamheten.
Kassör 21/22 är Pernilla Karlsson.
Mail: kassor@arkitektursektionen.se

Programansvarig student (PAS):
Ser till att studenternas perspektiv tas i beaktning vid beslut som rör utbildningen. Sitter med på många av skolans möten, kollegiedagar osv för att förmedla studenternas vilja, som plockats upp vid tex stormöten och årskursnämnder, men även via representanter i varje årskurs, som utgör en referensgrupp för PAS.
PAS 21/22 är Alexander Sjölund.
Mail: pas@arkitektursektionen.se

Kommunikatör:
Är länken mellan styrelsen och medlemmarna. Ansvarar för driften av hemsidan, facebooksidan, instagram, appen, anslagstavlan och ser till att det affischeras om evenemang.
Kommunikatör 21/22 är Emilia Eckerlid.
Mail: info@arkitektursektionen.se

Lokalansvarig student (LAS):
Hanterar till viss mån frågor som rör arbetsmiljö och skolans nuvarande och kommande lokaler, men främst angående sektionslokalen (A7 för tillfället, men också den framtida sektionslokalen, som håller på att förhandlas med KTH och THS).
LAS 21/22 är Markus Clasén.
Mail: las@arkitektursektionen.se

Sekreterare:
Tar anteckningar vid styrelsens och megarådets sammanträden.
Sekreterare 21/22 är Maria Helgesson.
Mail: sekreterare@arkitektursektionen.se

Ettans post:
Representerar årskurs ett i styrelsen och stöttar styrelsemedlemmarna i allehanda ärenden.
Ettans 21/22 är Alexandra Sörman.
Mail: ettans@arkitektursektionen.se