Näringslivsgruppen

Idag saknas en bra kontakt mellan arkitekturstudenter och deras framtida arbetsgivare. Arkitekturskolans Näringslivsgrupp startades för att förbättra denna kontakt och arrangerade därför tillsammans med Sveriges Arkitekter för första gången den egna arbetsmarknadsdagen Arkipelago våren 2011. Näringslivsgruppen arrangerar även bland annat gästföreläsningar, studiebesök och debatter.

Näringslivsansvarige är Polina Sandström.
De kan nås på naringsliv@arkitektursektionen.se

Arkipelago

Arkipelago är den öppna mötesplatsen för arkitektstudenter och arkitektkontor. Efter en lyckad mässa i Stockholm våren 2011, har Arkipelago vuxit till ett samarbete på riksnivå med Sveriges Arkitekter som viktig partner.

Vår ambition är att Arkipelago ska bygga vidare på fjolårets framgångar med förbättringar efter feedback från företag och studenter. Dagen kommer vara mer koncentrerad tidsmässigt till en eftermiddag med fokus på samtal vid montrarna.

Mer information om Arkipelago på deras officiella hemsida.