Mottagningen

Din första tid som student tar Mottagningen hand om dig. Under fyra veckor i augusti/september hjälper Mottagningen till att välkomna de nya studenterna till skolan och ser till att de får den bästa möjliga starten på sin utbildning. Mottagningen leds av Mottagningsansvarig student (MAS, eller som det i folkmun benämns: MA).

Under Mottagningen bjuds det på sittningar, aktiviteter, AW:s hos företag och teambuilding för att Ettan ska lära känna varandra och bli sammansvetsade som klass.

Självklart har inte Mottagningen sin verksamhet enbart på sommaren – utan jobbar hela året för att planera och jobba fram ett schema och en plan för de nyantagna att följa. Du får chansen att skapa kontakter med andra sektioner och företag och lär dig allt vad det innebär att vara en Phadder. Under höst- och vårterminen svetsas Mottagnings-gänget samman och blir en supertrupp som alltid har kul tillsammans!

Om du vill ha skoj så är Mottagningen rätta stället för dig!

MA i år är Lisa Sandblom (bild nedan).

Vill du ha kontakt med Mottagningen kan du maila mottagning@arkitektursektionen.se eller skicka iväg ett meddelande på deras Instagram.

Reception

Your first time here at KTH you will meet the Reception Team. During four weeks in August/September the Reception welcomes the new students to the A school, to ensure that they will get the best possible start of their forthcoming 5 years at KTH. The reception is led by the Student Responsible for Reception (MAS, or as it is popularly rather called: MA).

During the Reception, gasques, activities, AWs at companies and team building are offered so that the first year students can get to know each other and be welded together as a group.

Of course, the Reception does not have its operations only in the summer – they work all year to plan and make a schedule with necessary activities for the newly students to follow. You get the chance to meet other Chapters and companies and learn everything it means to be a Phadder (buddy in English). During the autumn and spring semesters, the Reception Team is welded together and becomes a super squad that always has fun together!

If you want to have fun, this is the association to join!

MA this year is Lisa Sandblom. (Pictured below)

Wish to contact the Reception? Please email mottagning@arkitektursektionen.se or send a message to them on their Instagram.