Hållbarhet

Hållbarhetsansvarig student

Alla lärosäten har en viktig roll att bidra till Sveriges hållbarhetsarbete genom utbildning och forskning men behöver också bidra genom att minska påverkan från den egna 2. Där kommer vår hållbarhetsansvarige student in i bilden.

Den hållbarhetsansvarige studenten arbetar för att förbättra sektionens hållbarhetsarbete och för att påverka skolans hållbarhetsarbete. Skolans centrala globala mål är jämställdhet, hållbara städer och samhällen samt ekosystem och biologisk mångfald.

Som hållbarhetsansvarig student får du jobba med valfria frågor som berör klimatpåverkan och hållbarhet, med stöd från styrelsen.

I år är det Emelie Bry Berg som är hållbarhetsansvarig student.

Komma i kontakt?

hallbarhet@arkitektursektionen.se

Sustainability Student

Every university has an important roll to contribute to general work in Sweden with sustainability through education and research, but the universities also need to contribute through changing their own impact on the climate in their own operations. This is where our Sustainability Student come in to the picture.

The Sustainability Student works with issues regarding the chapters sustainability work and also to try to influence the sustainability work of the school. The schools central global goals are equality, sustainable cities and communities and also eco systems and biodiversity.

As Sustainability Student you get to work with any question of choice, regarding climate impact and sustainability, with support from the chapter’s board.

This year it is Emelie Bry Berg who is our Sustainability Student, pictured above.

Want to get in touch?

hallbarhet@arkitektursektionen.se