Hållbarhetsansvarig student

Alla lärosäten har en viktig roll att bidra till Sveriges hållbarhetsarbete genom utbildning och forskning men behöver också bidra genom att minska påverkan från den egna 2. Där kommer vår hållbarhetsansvarige student in i bilden.

Den hållbarhetsansvarige studenten arbetar för att förbättra sektionens hållbarhetsarbete och för att påverka skolans hållbarhetsarbete. Skolans centrala globala mål är jämställdhet, hållbara städer och samhällen samt ekosystem och biologisk mångfald.

Som hållbarhetsansvarig student får du jobba med valfria frågor som berör klimatpåverkan och hållbarhet, med stöd från styrelsen.

I år är det Majd Kajan som är hållbarhetsansvarig student. Bild nedan.

Komma i kontakt?

hallbarhet@arkitektursektionen.se